• spirition:

  get to know me:

  3/5 male charactersorihara izaya

  (vía anjounaruko)

  • 3340
  • 3340
 • (Fuente: sexjuro, vía zetsueen)

  • 4747
  • 4747